XIAO LAN DIANA CHIN

Dottoressa di ricerca

ciclo: XXXTitolo della tesi: The Role of mitochondrial dysfunction in acute myocardial infarction


Produzione scientifica

  • 11573/1415304 - 2017 - Overview of Keda Torus eXperiment initial results (01a Articolo in rivista)
    WADA, MAO; LUONGO, BARBARA; HUANG, FANGCHENG; ZHANG, SHUJIE; BU, XIAORAN; YANG, LI; CHIN, XIAO LAN DIANA; DING, WOWO

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma